CNC frézovací centrum

06.09.2022

Ohlédnutí za sbírkou

20

subjektů se rozhodlo přispět na CNC frézovací centrum

450 000Kč

bylo vysbíráno od jednotlivců a firem

180 000 Kč

přispěla škola z vlastních zdrojů

Profese CNC programátorů je u nás i ve světě stále žádanější, a tak se naše škola rozhodla obohatit výuku o CNC frézovací centrum, které našim žákům umožní ovládat stroj přes PC přímo v učebně.

Kompaktní frézovací stroj je ideální pro výuku, jelikož má téměř všechny funkce průmyslového stroje a nejmodernější řídicí technologie, přitom si zachovává velice kompaktní zástavbové rozměry.

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Naše škola je přesvědčena, že není možné vzdělávat žáky v obsahu a formě platné pro 20.století, ale je potřeba následovat trend 21.století, a proto usilujeme společně s regionálními i nadregionálními firmami o vytvoření oborů, které se stanou konkurenceschopnými pro další desetiletí. Naše škola je největší školou svého typu na Šumpersku, nabízí více než 20 oborů, kde vzhledem k silnému strojírenskému průmyslu převažují obory technické a v rámci odborného výcviku spolupracuje s více než 50 zaměstnavateli.

Pořízení CNC frézovacího zařízení, které díky možnosti použití více řídicích systémů (přepnutí software), by umožnilo žákům naučit se pracovat s nejvíce používanými software v praxi. Tato modernizace výuky je zajisté i posílením pro absolventy na trhu práce a zkušenost s danou podmnožinou robotizace je nutné podpořit již během výuky ve školách.

Děkujeme

Jménem žáků i pedagogů SŠ řemesel děkujeme všem dárcům, kteří pomohly pro školu pořídit CNC frézovací centrum, které pomůže nejen s výukou ve škole, ale především žáky připraví do praxe.

CNC frézovací centrum není první stroj do výuky, který byl pořízen ze sbírky. Již dříve byl pořízen kooperativní robot DOOSAN.