KDO JSME

Nadační fond SŠ řemesel, Šumperk

Podpora žáků ze sociálně slabších rodin a zlepšení kvality výuky, aby žáci po ukončení studia byli připraveni do praxe, byly základními pohnutkami vedoucí k založení nadačního fondu školy. 

Hlavní činností správní rady nadačního fondu je získávání finančních prostředků umožňujících financování poměrně vysokých nákladů spojených s materiálovým zajištěním výuky odborných předmětů, získávání finančních prostředků na podporu tvůrčích aktivit žáků školy včetně umožnění studia žáků ze sociálně slabších rodin (příspěvek na stravování, jízdné či školní pomůcky), k poskytování příspěvků na pokrytí nákladů spojených s účastí žáků na soutěžích, plenérech a studijních cestách a k oceňování vynikajících žáků.

Finanční dary poskytnuté na činnost nadačního fondu jsou dary vázanými v rámci účelu specifikovaného
ve Smlouvě o účelově vázaném daru.


PRO KOHO JE FINANČNÍ POMOC?

Střední škola řemesel, Šumperk

 

Tradice

Naše škola byla založena
již v roce 1956.

25 oborů

Nabízíme celkem 25 oborů - učební, maturitní i nástavbové.

Více než 800 žáků

Jsme největší školou svého typu na Šumpersku.

Praxe

Úspěšně spolupracujeme
s více než padesátkou firem.

.