I malý příspěvek může být velkou pomocí...

Realizované projekty

V TOMTO NÁHLEDU UVIDÍTE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY I UKONČENÉ PROJEKTY

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi. Rádi bychom výuku obohatili o CNC soustružnické centrum, které by před očima žáků vyrobilo součástku, kterou si žáci sami navrhli. Vybrané CNC soustružnické centum má 2osý soustruh, který je...

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Povodně

01.09.2021

Jedná se o ukončený projekt. Nadační fond přispěl žákům bydlícím v oblastech zasažených povodněmi nebo žákům, kteří se aktivně účastnili pomoci při odklízení škod způsobených povodní v Oskavě, v Šumvaldu a okolí.