I malý příspěvek může být velkou pomocí...

Realizované projekty

V TOMTO NÁHLEDU UVIDÍTE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY I UKONČENÉ PROJEKTY

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi. Rádi bychom výuku obohatili o CNC soustružnické centrum, které by před očima žáků vyrobilo součástku, kterou si žáci sami navrhli. Vybrané CNC soustružnické centum má 2osý soustruh, který je...

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Jsou žáci, kteří potřebují kromě obědů finanční podporu i na bydlení v Domově mládeže nebo na školní pomůcky. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a někdy i z podnětu spolužáků navrhne daného žáka pro podporu z Nadačního fondu.