I malý příspěvek může být velkou pomocí...

Realizované projekty

V TOMTO NÁHLEDU UVIDÍTE PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY I UKONČENÉ PROJEKTY

Každý z vás jistě zaregistroval dění na Ukrajině. Každý den nás zprávy informují o počtu obyvatel Ukrajiny, kteří se rozhodli svoji zemi opustit. Zanechali tam své domovy, práci, možná rodiny, přátele, známé...

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Jsou žáci, kteří potřebují kromě obědů finanční podporu i na bydlení v Domově mládeže nebo na školní pomůcky. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a někdy i z podnětu spolužáků navrhne daného žáka pro podporu z Nadačního fondu.