Kobot DOOSAN M1013

17.09.2021

Ohlédnutí za sbírkou

22

subjektů se rozhodlo přispět na kobota

652 000 Kč

bylo vysbíráno od jednotlivců a firem


65 000 Kč

přispěla škola

9 měsíců

probíhala sbírka

Kobot je zkratka pro název "kolaborativní robot" (do češtiny překládáno jako spolupracující robot). Jak název napovídá, jedná se o roboty spolupracující s člověkem. Pomáhají při různých úkonech, při nichž je potřeba vysoká a stále stejná přesnost. Používají se proto pro svařování, šroubování, lepení, umísťování předmět.

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Naše škola je přesvědčena, že není možné vzdělávat žáky v obsahu a formě platné pro 20.století, ale je potřeba následovat trend 21.století, a proto usilujeme společně s regionálními i nadregionálními firmami o vytvoření oborů, které se stanou konkurenceschopnými pro další desetiletí. Naše škola je největší školou svého typu na Šumpersku, nabízí více než 20 oborů, kde vzhledem k silnému strojírenskému průmyslu převažují obory technické a v rámci odborného výcviku spolupracuje s více než 50 zaměstnavateli.

Potřebujeme jít s dobou,

hledat i cestu novou.

Jinak naše žáky - učně

budem učit všechno ručně.

Pořízení robota, který díky přídavným výměnným zařízením by byl kromě primární funkce svařování, je uplatnitelný i v jiných oborech, které střední škola nabízí. Tato modernizace výuky je zajisté i posílením pro absolventy na trhu práce a zkušenost s danou podmnožinou robotizace je nutné podpořit již během výuky ve školách.

"Na první pohled se může zdát, že koronakrize vše zastavila. Opak je pravdou. V této přelomové době se vše zrychluje, vývoj je překotný, a především ve strojírenských oborech dochází k rychlé digitalizaci. O pořízení cobota do výuky usilujeme z několika důvodů. V době, kdy školy spoléhají na distanční výuku, je nutné vzdělávání optimalizovat, naše žáky je nutné připravit do života, který bude zcela jiný než před koronakrizí, chceme jim dát takové vzdělání, aby byli úspěšní nejen v práci, ale v životě obecně. Digitalizovaný svět vyžaduje a bude vyžadovat nové schopnosti a dovednosti," vysvětluje paní ředitelka Irena Jónová.

Po oslovení mnoha firem v regionu se nakonec podařilo získat neuvěřitelnou částku 652 000 Kč (více než 90 % celkové ceny kobota). Díky finační darům sponzorů a vlastních zdrojů NF škola pořídila kobota Doosan M1013, který "vyhrál" ve výběrovém řízení.

Všem dárcům velmi děkujeme a pevně věříme, že kobot ve výuce poslouží mnoha žákům a lépe je připraví pro práci v 21. století.