Příspěvky od žáků - šk. rok 2022/23


Platba na účet

Zaplatit nám můžete platbou přímo na níže uvedené číslo bankovního účtu.


Maturitní obory

Tříleté obory

Nástavbové obory

400 Kč


Jednoleté obory

Někteří žáci s individuálním studijním plánem

3 000 Kč


Při platbě použijte variabilní symbol 9999 a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a třídu.

Bankovní účet

115-1178820297/0100

Zajímá vás, jak jsou využity příspěvky do NF?