Příspěvky od žáků - šk. rok 2023/24


Maturitní obory

Tříleté obory

Nástavbové obory

400 Kč

Příspěvky se odevzdávají třídním učitelům.


Jednoleté obory

Někteří žáci s individuálním studijním plánem

4 000 Kč

Příspěvky se zasílají pouze na níže uvedený účet.


Při platbě použijte variabilní symbol 9999 a do poznámky pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a třídu.

Bankovní účet

115-1178820297/0100

Zajímá vás, jak jsou využity příspěvky do NF?