Využití příspěvků

Nadační fond, do kterého kadoždoročně přispívají rodiče žáků školy, využivá získané prostředky na různé účely pro žáky. Níže se můžete seznámit s oblastmi podpory žáků a konkrétními způsoby čerpání příspěvků v roce 2021.

Do NF přispívají i jiní dárci, většina jejich příspěvků je využita v rámci programu DODEJME SI ENERGII!


Odborné soutěže

Podporujeme žáky v zapojování se do nejrůznějších soutěží. Startovné a materiál, které je na některých soutěžích potřeba zaplatit či zajistit, se hradí z prostředků NF. Níže jsou uvedné některé ze soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili.


 • Mistrovství ČR - obor truhlář (2 žáci) - startovné
 • Soutěž kadeřnic Sušice (2 žákyně + kosmetička)    materiál i startovné
Rok 2021
 • podpořeni 4 žáci
 • celkem vyplaceno více než 12 000 Kč


Věcné odměny žákům

Vždy nás potěší, když se naši žáci účastní soutěží, a to jak pořádaných školou, tak i jinými organizacemi. Abychom více motivovali žáky poměřit své síly či zručnost s ostatními, snažíme se je za jejich výkony odměnit. Odměny se týkaly např.
 • Soutěž a podnikej - odměny za 2. a 4. místo v krajském kole
 • Kadeřnická soutěž Sušice - dvě žákyně obsadily 1. místo
 • Jurská škola - soutěž na Instagramu školy
 • Plakát 3R - tvorba plakátu na téma 3R - ruce, roušky, rozestupy

Rok 2021

 • podpořeno více než 12 žáků
 • celkem vyplaceno více než 21 000 Kč


Exkurze, kultura

Každý rok se snažíme žákům nabídnout zajímavé exkurze nebo možnost vyrazit za kulturou, aby netrávili čas jen ve škole. V minulém roce nadační fond přispěl např. na následující akce:
 • Veletrh v Brně (zajištění autobusové dopravy)
 • Den otevřených dveří - výroba mýdla
 • Divadelní představení Babička
 • Kino OKO - "Gump - pes, který naučil lidi žít"

Rok 2021 byl poznamenán uzavřením škol a mnohé akce se konat nemohly. Pevně věříme, že v dalším roce se bude konat akcí více.

Rok 2021

 • podpořeno více než 60 žáků
 • celkem vyplaceno více než 15 000 Kč


Zahraniční akce

Zkušenosti a znalosti získávají naši žáci nejen ve třídách, odborných učebnách, dílnách, během exkuzí, praxí,... ale umožňujeme žákům i výjezdy do zahraničí. Většina nákladů je hrazena z programu ERASMUS+, ale některé výlohy spojené s programem by si museli žáci hradit sami. Na tyto účely poskytl příspevěk NF.

Rok 2021

 • podpořeno 10 žáků
 • celkem vyplaceno více než 1 200 Kč


Příspěvek - autoškola

Podporujeme žáky nejen ve studiu, ale snažíme se je také motivovat k dalšímu rozvoji. Proto se NF rozhodl nabídnout motivační odměnu ve výši 500 Kč pro každého žáka školy, který zvládne závěrečné zkoušky v autoškole na první pokus.
Rok 2021
 • podpořeno 14 žáků
 • celkem vyplaceno  7 000 Kč


Sociální podpora

Sociální podpora se vztahuje především na žáky v hmotné nouzi. Aby měli možnost studovat jako ostatní, NF jim poskytuje:
 • příspěvek na stravování ve školní jídelně
 • příspěvek na cestování
 • sociální stipendium
 • možnost zapůjčení učebnic (standardně si žáci kupují potřebné učebnice sami)

Rok 2021

 • podpořeno 14 žáků (někteří ve více oblastech)
 • celkem vyplaceno 62 000 Kč*

*na tento účel přispívají zejména zaměstnanci školy, ale i jiní dárci