Využití příspěvků

Nadační fond, do kterého kadoždoročně přispívají rodiče žáků školy, využivá získané prostředky na různé účely pro žáky. V roce 2022 bylo podpořeno více než 60 akcí a 400 žáků, podrobný přehled je uvedený níže.

Do NF přispívají i jiní dárci, většina jejich příspěvků je využita v rámci programu DODEJME SI ENERGII!


Odborné soutěže

Podporujeme žáky v zapojování se do nejrůznějších soutěží. Startovné a materiál, které je na některých soutěžích potřeba zaplatit či zajistit, se hradí z prostředků NF. Níže jsou uvedené některé ze soutěží, kterých se naši žáci zúčastnili.


 • Mistrovství ČR obor truhlář
 • Kadeřnická soutěž Sušice (3. místo)
 • Krajské kolo PIŠQWORKY (10 .místo)
 • UČEŇ INSTALATÉR (2 kola)
 • Strojník junior
 • Elektrikář-silnoproud
 • Soutěž Studentská firma
 • Soutěž KOVO JUNIOR
 • Prezentiáda
 • Soutěž oboru prodavač
Rok 2022
 • podpořeno 43 žáků
 • celkem vyplaceno více než 23 000 Kč


Věcné odměny žákům

Vždy nás potěší, když se naši žáci účastní soutěží, a to jak pořádaných školou, tak i jinými organizacemi. Abychom více motivovali žáky poměřit své síly či zručnost s ostatními, snažíme se je za jejich výkony odměnit. Odměny se týkaly např.
 • UČEŇ INSTALATÉR - odměny za 2. místo
 • Přednáška Ukrajina -  dva žáci odprezentovali svým spolužákům přednášku o dění na Ukrajině
 • Odměny pro účastníky sportovních soutěží (florbal, badminton)
 • a mnoho dalších...

Rok 2022

 • podpořeno více než 13 žáků
 • celkem vyplaceno téměř 7000 Kč


Exkurze, kultura

Každý rok se snažíme žákům nabídnout zajímavé exkurze nebo možnost vyrazit za kulturou, aby netrávili čas jen ve škole. V minulém roce nadační fond přispěl např. na následující akce:
 • Veletrh nábytku
 • Svět techniky - Ostrava-Vítkovice
 • Global Village - ochutnávka národních jídel
 • Divadelní představení - Bylo nás pět
 • Anglické divadlo Offline
 • Kino - Poslední závod
 • a mnoho dalších.

Rok 2022

 • podpořeno více než 350 žáků
 • celkem vyplaceno více než 15 000 Kč


Příspěvek - autoškola

Podporujeme žáky nejen ve studiu, ale snažíme se je také motivovat k dalšímu rozvoji. Proto se NF rozhodl nabídnout motivační odměnu ve výši 500 Kč pro každého žáka školy, který zvládne závěrečné zkoušky v autoškole na první pokus.
Rok 2022
 • podpořeno 15 žáků
 • celkem vyplaceno  7 500 Kč


Sociální podpora

Sociální podpora se vztahuje především na žáky v hmotné nouzi. Aby měli možnost studovat jako ostatní, NF jim poskytuje:
 • příspěvek na stravování ve školní jídelně
 • příspěvek na cestování
 • sociální stipendium
 • možnost zapůjčení učebnic (standardně si žáci kupují potřebné učebnice sami)

Rok 2022

 • podpořeno 14 žáků (někteří ve více oblastech)
 • celkem vyplaceno více než 24 000 Kč*

*na tento účel přispívají zejména zaměstnanci školy, ale i jiní dárci