Obědy pro žáky

09.09.2022

Právě probíhá sbírka

Sbírka na obědy pro žáky probíhá od 14. 12. 2021.

9 zaměstnanců

SŠ řemesel přispělo na obědy

6 750 Kč

se vysbíralo k dnešnímu dni

193 obědů

může NF zakoupit pro žáky

9 žáků

může mít obědy na celý měsíc

Žáci ze sociálně slabších rodin mohou dostávat příspěvek na stravování ve školní jídelně. Častokrát to funguje jako tzv. startovací balíček, než si žák najde nějakou brigádu, nebo se zlepší situace v rodině. Hlavním cílem je podpořit žáky v dalším studiu a vyjít vstříc často nelehké situaci jejich živitelů.

Stravování ve Střední škole řemesel v Šumperku zajišťuje společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s.r.o. Tato společnost působí od roku 1991. Ve školním stravování nabízí služby, které patří k nadstandardním.

Školní rok 2021/22

10 žáků

je aktuálně podporováno

7 000 Kč

je současné měsíční čerpání příspěvků z Nadačního fondu od dárců na obědy pro žáky

3 dárci

přispívají na obědy žáků pravidelně

3-5 dárců

přispívá na obědy pro žáky nepravidelně

Pomoc potřebným

Náš nadační fond eviduje žáky (dle návrhu speciálního školního poradenského pracoviště a třídních učitelů), kteří se nachází v tíživé sociální situaci. Hlavním kritériem pro výběr žáka je prostředí sociálně slabší rodiny, čímž se rozumí zejména - rodina s nízkými příjmy rodičů, společná domácnost žáka ve vícečetné rodině pouze s jedním živitelem (rodičem nebo jiným příbuzným), finanční tíseň rodiny z jiných důvodů.

Třídní učitel, výchovný poradce i speciální pedagog při svém doporučení hodnotí u žáka také seriózní zájem o studium, docházku, chování k jiným žákům a učitelům a respektování školního řádu.

Základní pravidla podpory

Žáky 2. ročníku obvykle podporujeme 3 měsíce, žáky 3. ročníku obvykle podporujeme 1 měsíc. Cílem je pomoc k překlenutí dočasné finační nouze a motivace najít si brigádu a naučit se vlastním úsilím pomoci sobě i rodině.

V současné době jsou finanční prostředky využívány i pro žáky z Ukrajiny.

Ceny za obědy

OBĚD/DEN

Jeden oběd pro jednoho žáka ve školní jídelně stojí

38 Kč

OBĚDY/MĚSÍC

obědy pro žáka na jeden měsíc ve školní jídelně stojí

760 Kč

OBĚDY/ROK

obědy pro žáka na jeden rok ve školní jídelně stojí

7 600 Kč

Fotogalerie