Obědy pro žáky

16.10.2023

Právě probíhá sbírka

Sbírka na obědy pro žáky probíhá od 14. 12. 2021.

Ohlédnutí za výsledky sbírky pro rok 2022

10 zaměstnanců

SŠ řemesel přispívalo v roce 2022 na obědy pro žáky

34 400 Kč

se vysbíralo za rok 2022

 686 obědů

pro žáky bylo zafinancováno z prostředků NF

14 žáků

bylo podpořených z NF

Žáci ze sociálně slabších rodin mohou dostávat příspěvek na stravování ve školní jídelně. Častokrát to funguje jako tzv. startovací balíček, než si žák najde nějakou brigádu, nebo se zlepší situace v rodině. Hlavním cílem je podpořit žáky v dalším studiu a vyjít vstříc často nelehké situaci jejich živitelů.

Stravování ve Střední škole řemesel v Šumperku zajišťuje společnost SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s.r.o. Tato společnost působí od roku 1991. Ve školním stravování nabízí služby, které patří k nadstandardním.

Pomoc potřebným

Náš nadační fond eviduje žáky (dle návrhu speciálního školního poradenského pracoviště a třídních učitelů), kteří se nachází v tíživé sociální situaci. Hlavním kritériem pro výběr žáka je prostředí sociálně slabší rodiny, čímž se rozumí zejména - rodina s nízkými příjmy rodičů, společná domácnost žáka ve vícečetné rodině pouze s jedním živitelem (rodičem nebo jiným příbuzným), finanční tíseň rodiny z jiných důvodů.

Třídní učitel, výchovný poradce i speciální pedagog při svém doporučení hodnotí u žáka také seriózní zájem o studium, docházku, chování k jiným žákům a učitelům a respektování školního řádu.

Základní pravidla podpory

Žáky 2. ročníku obvykle podporujeme 3 měsíce, žáky 3. ročníku obvykle podporujeme 1 měsíc. Cílem je pomoc k překlenutí dočasné finační nouze a motivace najít si brigádu a naučit se vlastním úsilím pomoci sobě i rodině.

Ceny za obědy

OBĚD/DEN

Jeden oběd pro jednoho žáka ve školní jídelně stojí

41 Kč

OBĚDY/MĚSÍC

obědy pro žáka na jeden měsíc ve školní jídelně stojí

902 Kč

OBĚDY/ROK

obědy pro žáka na jeden rok ve školní jídelně stojí

9 020 Kč

Fotogalerie