CNC soustružnické centrum

23.05.2023

Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi. Rádi bychom výuku obohatili o CNC soustružnické centrum, které by před očima žáků vyrobilo součástku, kterou si žáci sami navrhli. Vybrané CNC soustružnické centum má 2osý soustruh, který je řízen počítačem.

Právě probíhá sbírka

Již přispělo

14 subjektů

Cílová částka

650 000 Kč

Zbývá získat

187 000 Kč

Naše škola je přesvědčena, že není možné vzdělávat žáky v obsahu a formě platné pro 20.století, ale je potřeba následovat trend 21.století, a proto usilujeme společně s regionálními i nadregionálními firmami o vytvoření oborů, které se stanou konkurenceschopnými pro další desetiletí. Naše škola je největší školou svého typu na Šumpersku, nabízí více než 20 oborů, kde vzhledem k silnému strojírenskému průmyslu převažují obory technické a v rámci odborného výcviku spolupracuje s více než 50 zaměstnavateli.

Pořízení CNC soustružnického centra, které díky možnosti použití více řídicích systémů (přepnutí software), by umožnilo žákům naučit se pracovat s nejvíce používanými software v praxi. Tato modernizace výuky je zajisté i posílením pro absolventy na trhu práce.

Děkujeme

Jménem žáků i pedagogů SŠ řemesel děkujeme všem dárcům, kteří pomohly pro školu již pořídit kooperativního robota a CNC frézovací centrum, které jsou využívány ve výuce.