Individuální projekty


Pro efektivní výuku a přípravu žáků do praxe je potřebné, aby se žáci učili pracovat na přístrojích a software, které se v současné době využívají v praxi.

Povodně

01.09.2021

Jedná se o ukončený projekt. Nadační fond přispěl žákům bydlícím v oblastech zasažených povodněmi nebo žákům, kteří se aktivně účastnili pomoci při odklízení škod způsobených povodní v Oskavě, v Šumvaldu a okolí.

NF vyhlásil program podpory s výše uvedeným názvem. Důvodem byly možné negativní ekonomické dopady pro rodiny žáků v souvislosti s pandemií koronaviru - např. ztráta zaměstnání. Celkem 18 rodinám byly pravidelně zasílány poukázky na nákup potravin. Na tento program bylo od 25 zaměstnanců školy přijato celkem 66 400 Kč, ostatní dary pocházely od...