DODEJME SI ENERGII! 

18.05.2020

NF vyhlásil program podpory s výše uvedeným názvem. Důvodem byly možné negativní ekonomické dopady pro rodiny žáků v souvislosti s pandemií koronaviru - např. ztráta zaměstnání. Celkem 18 rodinám byly pravidelně zasílány poukázky na nákup potravin. Na tento program bylo od 25 zaměstnanců školy přijato celkem 66 400 Kč, ostatní dary pocházely od jiných dárců.

Program se nyní využívá pro nákup obědů pro žáky. Někteří zaměstnanci školy stále přispívají.

V době uzavření škol pomáhala naše škola žákům školy zvládnout složitou situaci distančního vzdělávání.
NF spolupracoval s vedením školy při zajištění výpočetní techniky pro žáky (notebooků a internetového připojení).

V rámci programu začala probíhat finanční sbírka na podporu rodin, bylo zakoupeno více než 300 kusů stravenkových poukázek v hodnotě 40 000 korun. Z provozních prostředků jsme pořídili 6 kusů notebooků a několika žákům poskytli připojení k internetu.

Stravenky

byly pravidelně zasílány 18 domácnostem. Celkem bylo pořízeno přes 300 ks stravenek.

Notebooky

byly pořízeny více než 20 žákům, aby se mohli účastnit distanční výuky.

Roušky

ušité zaměstnankyněmi školy pomohly i v nemocnicích. Celkem ušily více než 4000 ks.

Jarní měsíce se dotkly našich životů, našich představ o životních prioritách, morálních postojích. Slova láska, vděčnost, porozumění získaly bohatější obsah. Co jsme schopni udělat pro druhé? Do jaké míry jsme ochotni pomáhat? Umíme se podělit o svůj čas, o své peníze? Jakou hodnotu má naše práce? A jakou hodnotu má vzdělání? Na tyto otázky jsme hledali a stále i hledáme odpovědi.
V naší škole, Střední škole železniční, technické a služeb, Šumperk, je vzdělávání spojeno s intenzivní přípravou na vybrané povolání. Dnes adorované distanční vzdělávání nemůže nahradit přímou interakci žáka a učitele v odborných předmětech a v odborném výcviku. Bohužel od poloviny března byl opravdu vztah učitele a žáka možný pouze prostřednictvím výpočetní techniky.

Pro kvalitní středoškolskou výuku však nestačí základní technické vybavení. Ukázalo se, že v některých rodinách chybí notebooky, počítače, není připojení k internetu. Koronakrize zasáhla do rozpočtů některých rodin takovým způsobem, že nebylo možné ani pomyslet na pořízení vhodné techniky, když není na nákup základních potravin, když nejsou peníze na slušné přežití.

Díky iniciativě zaměstnanců školy se vytvořil program Dodejme si energii. V rámci programu začala probíhat finanční sbírka na podporu rodin, bylo zakoupeno více než 300 kusů stravenkových poukázek v hodnotě 40 000 korun. Z provozních prostředků jsme pořídili více než 20 kusů notebooků a několika žákům poskytli připojení k internetu.

Součástí programu Dodejme si energii se staly i kolegyně, které ušily více než 4000 roušek, které rozdaly třeba pracovníkům Pontisu, sociálním službám pro seniory, záchranným zdravotnickým službám, nemocnicím, ale také prodavačkám v Hypernově či Kauflandu.

Program Dodejme si energii má hmatatelný výstupy - podporuje rodiny v nouzi, zabezpečuje distanční vzdělávání. Co je však důležitější? Poznání, že si umíme pomoc, že umíme být k sobě vstřícní, ohleduplní. Dnes zaměstnanci a žáci vědí, že jsme opravdu na jedné lodi, že si umíme v těžkých situacích poradit a že jsme schopni poskytnout nezištnou pomoc těm, kteří ji potřebují. Na té své lodi vidíme nejen svou posádku a cestující, ale směle hledíme k obzoru.