Sociální stipendium

01.09.2021

Jsou žáci, kteří potřebují kromě obědů finanční podporu i na bydlení v Domově mládeže nebo na školní pomůcky. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a někdy i z podnětu spolužáků navrhne daného žáka pro podporu z Nadačního fondu.

Pomoc potřebným

Náš nadační fond eviduje žáky (dle návrhu speciálního školního poradenského pracoviště a třídních učitelů), kteří se nachází v tíživé sociální situaci. Hlavním kritériem pro výběr žáka je prostředí sociálně slabší rodiny, čímž se rozumí zejména - rodina s nízkými příjmy rodičů, společná domácnost žáka ve vícečetné rodině pouze s jedním živitelem (rodičem nebo jiným příbuzným), finanční tíseň rodiny z jiných důvodů.

Třídní učitel i speciální pedagog při svém doporučení hodnotí u žáka také seriózní zájem o studium, docházku, chování k jiným žákům a učitelům a respektování školního řádu.