Individuální projekty


Jsou žáci, kteří potřebují kromě obědů finanční podporu i na bydlení v Domově mládeže nebo na školní pomůcky. Výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli a někdy i z podnětu spolužáků navrhne daného žáka pro podporu z Nadačního fondu.