I Vy můžete přispět
na dobrou věc :)

Naše hlavní cíle

LÉPE PŘIPRAVIT ŽÁKY DO PRAXE

Podpora žáků v hmotné nouzi

Nejen studijní výsledky, ale i tíživá finanční situace může komplikovat žákům vzdělání. Někdy i mírná dočasná finanční pomoc udrží žáka ve škole.

Modernizace dílen

Na modernizaci strojů a zařízení dílen odborného výcviku neposkytuje zřizovatel školy ani dotace z EU dostatečnou podporu, proto oslovujeme i Vás.

Pracovní stáže pro žáky

Dříve než se podepíše první pracovní smlouva, je skvělé mít praktické zkušenosti z různých firem doma i v zahraničí.

Mimoškolní aktivity - odborné soutěže

Finančně zajišťujeme účast žáků na odborných  soutěžích. Každý úspěch motivuje žáka a je odměnou učiteli.

4

PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY

v oblasti modernizace dílen pro výuku, podpory žáků ze sociálně slabších rodin a jiné

5

DOKONČENÝCH PROJEKTŮ

v oblasti zahraničních pracovních stáží, podpory domácností zasažených povodněmi a jiné

ročně 20-30

PODPOŘENÝCH ŽÁKŮ - SOCIÁLNÍ PODPORA

např. příspěvek na stravování, jízdné, školní pomůcky, apod.


ročně přes 300

PODPOŘENÝCH ŽÁKŮ - MIMOŠKOLNÍ AKTIVITY

např. podnikatelská a zámečnická soutěž, kadeřnické soutěže, apod.